27.1.53

วัดศรีชุม

วัดศรีชุม สุโขทัย

ชื่อภาพ : วัดศรีชุม

สถานที่ถ่ายภาพ : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

กล้อง : Olympus u1030sw

in Google Earth : http://www.panoramio.com/photo/32821903


วัดศรีชุม สุโขทัย

ชื่อภาพ : วัดศรีชุม

สถานที่ถ่ายภาพ : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

กล้อง : Olympus u1030sw

in Google Earth : http://www.panoramio.com/photo/32821938


วัดศรีชุม สุโขทัย

ชื่อภาพ : วัดศรีชุม

สถานที่ถ่ายภาพ : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

กล้อง : Olympus u1030sw

in Google Earth : http://www.panoramio.com/photo/32821915
วัดศรีชุม สุโขทัย

ชื่อภาพ : วัดศรีชุม

สถานที่ถ่ายภาพ : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

กล้อง : Olympus u1030sw

in Google Earth : http://www.panoramio.com/photo/32821933
วัดศรีชุม สุโขทัย

ชื่อภาพ : วัดศรีชุม

สถานที่ถ่ายภาพ : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

กล้อง : Olympus u1030sw

in Google Earth : http://www.panoramio.com/photo/32821947คำบอกเล่า : วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ภายในมณฑปของวัดศรีชุม
ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นองค์ใหญ่ ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ มีชื่อว่า พระอจนะ

คลังรูปภาพของบล็อก


เก็บตะวัน . Monkey . วัดศรีสวาย . นครวัด (Angkor wat) . สนามบินสุวรรณภูมิ . วัดศรีชุม

ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ใต้ทะเล . ชายทะเลบางพระ . ปะการัง . Beautiful sea . ยามโพล้เพล้ . พริตตี้...งานแข่งรถยนต์บางแสน

Blog Archive


【【คำเตือน】】


เว็บบล็อกแห่งนี้สงวนลิขสิทธิ์โดยเจ้าของผลงาน ห้ามมิให้นำภาพถ่ายและ
บทความงานเขียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด ไปทำสำเนา ทำซ้ำ ดัดแปลง ลบหรือเปลี่ยน
แปลงข้อความแสดงลิขสิทธิ์ หรือจัดพิมพ์ในเอกสารไม่ว่าเพื่อการพาณิชย์ หรือไม่แสวง
หากำไร โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นอันขาด ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์จะ
ต้องถูกดำเนินคดีขั้นสูงสุดตามกฎหมาย

"อย่านึกว่าจะไม่เอาจริงนะครับ"


© All Rights Reserved by WIJARN


Panoramio - Photos by WiJarn


.