7.2.53

สนามบินสุวรรณภูมิ ( Suvarnabhumi Airport )

Suvarnabhumi Airport 1

ชื่อภาพ : สนามบินสุวรรณภูมิ ( Suvarnabhumi Airport )

สถานที่ถ่ายภาพ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

กล้อง : Olympus u1030sw

in Google Earth : http://www.panoramio.com/photo/30627080

Suvarnabhumi Airport 2

ชื่อภาพ : สนามบินสุวรรณภูมิ ( Suvarnabhumi Airport )

สถานที่ถ่ายภาพ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

กล้อง : Olympus u1030sw

in Google Earth : http://www.panoramio.com/photo/30626962

Suvarnabhumi Airport 3

ชื่อภาพ : สนามบินสุวรรณภูมิ ( Suvarnabhumi Airport )

สถานที่ถ่ายภาพ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

กล้อง : Olympus u1030sw

Suvarnabhumi Airport 4

ชื่อภาพ : สนามบินสุวรรณภูมิ ( Suvarnabhumi Airport )

สถานที่ถ่ายภาพ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

กล้อง : Olympus u1030sw

Suvarnabhumi Airport 5

ชื่อภาพ : สนามบินสุวรรณภูมิ ( Suvarnabhumi Airport )

สถานที่ถ่ายภาพ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

กล้อง : Olympus u1030sw

Suvarnabhumi Airport 6

ชื่อภาพ : สนามบินสุวรรณภูมิ ( Suvarnabhumi Airport )

สถานที่ถ่ายภาพ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

กล้อง : Olympus u1030sw

Suvarnabhumi Airport 7

ชื่อภาพ : สนามบินสุวรรณภูมิ ( Suvarnabhumi Airport )

สถานที่ถ่ายภาพ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

กล้อง : Olympus u1030sw

Suvarnabhumi Airport

ชื่อภาพ : สนามบินสุวรรณภูมิ ( Suvarnabhumi Airport )

สถานที่ถ่ายภาพ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

กล้อง : Olympus EPL-1

Suvarnabhumi Airport

ชื่อภาพ : สนามบินสุวรรณภูมิ ( Suvarnabhumi Airport )

สถานที่ถ่ายภาพ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

กล้อง : Olympus EPL-1

Suvarnabhumi Airport

ชื่อภาพ : สนามบินสุวรรณภูมิ ( Suvarnabhumi Airport )

สถานที่ถ่ายภาพ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

กล้อง : Olympus EPL-1

Suvarnabhumi Airport

ชื่อภาพ : สนามบินสุวรรณภูมิ ( Suvarnabhumi Airport )

สถานที่ถ่ายภาพ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

กล้อง : Olympus EPL-1

Suvarnabhumi Airport

ชื่อภาพ : สนามบินสุวรรณภูมิ ( Suvarnabhumi Airport )

สถานที่ถ่ายภาพ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

กล้อง : Olympus EPL-1

คำบอกเล่า : ภาพชุดสนามบินสุวรรณภูมิ ผมถ่ายภาพครั้งที่ได้มีโอกาสไปที่สนามบิน เพื่อจะขึ้นเครื่องเดินทางไปต่างจังหวัดครับ

คลังรูปภาพของบล็อก


เก็บตะวัน . Monkey . วัดศรีสวาย . นครวัด (Angkor wat) . สนามบินสุวรรณภูมิ . วัดศรีชุม

ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ใต้ทะเล . ชายทะเลบางพระ . ปะการัง . Beautiful sea . ยามโพล้เพล้ . พริตตี้...งานแข่งรถยนต์บางแสน

Blog Archive


【【คำเตือน】】


เว็บบล็อกแห่งนี้สงวนลิขสิทธิ์โดยเจ้าของผลงาน ห้ามมิให้นำภาพถ่ายและ
บทความงานเขียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด ไปทำสำเนา ทำซ้ำ ดัดแปลง ลบหรือเปลี่ยน
แปลงข้อความแสดงลิขสิทธิ์ หรือจัดพิมพ์ในเอกสารไม่ว่าเพื่อการพาณิชย์ หรือไม่แสวง
หากำไร โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นอันขาด ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์จะ
ต้องถูกดำเนินคดีขั้นสูงสุดตามกฎหมาย

"อย่านึกว่าจะไม่เอาจริงนะครับ"


© All Rights Reserved by WIJARN


Panoramio - Photos by WiJarn


.