11.5.53

วัดศรีสวาย ( Wat Sri Sawai )

วัดศรีสวาย , สุโขทัย

ชื่อภาพ : วัดศรีสวาย : Wat Sri Sawai

สถานที่ถ่ายภาพ : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย : Sukhothai Historic Patk

กล้อง :Olympus u1030sw

in Google Earth : http://www.panoramio.com/photo/32819015
วัดศรีสวาย , สุโขทัย

ชื่อภาพ : วัดศรีสวาย : Wat Sri Sawai

สถานที่ถ่ายภาพ : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย : Sukhothai Historic Patk

กล้อง :Olympus u1030sw

in Google Earth : http://www.panoramio.com/photo/32819029
วัดศรีสวาย , สุโขทัย

ชื่อภาพ : วัดศรีสวาย : Wat Sri Sawai

สถานที่ถ่ายภาพ : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย : Sukhothai Historic Patk

กล้อง :Olympus u1030sw

in Google Earth : http://www.panoramio.com/photo/32819044
วัดศรีสวาย , สุโขทัย

ชื่อภาพ : วัดศรีสวาย : Wat Sri Sawai

สถานที่ถ่ายภาพ : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย : Sukhothai Historic Patk

กล้อง :Olympus u1030sw
 วัดศรีสวาย , สุโขทัย

ชื่อภาพ : วัดศรีสวาย : Wat Sri Sawai

สถานที่ถ่ายภาพ : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย : Sukhothai Historic Patk

กล้อง :Olympus u1030sw

in Google Earth : http://www.panoramio.com/photo/32819062
วัดศรีสวาย , สุโขทัย

ชื่อภาพ : วัดศรีสวาย : Wat Sri Sawai

สถานที่ถ่ายภาพ : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย : Sukhothai Historic Patk

กล้อง :Olympus u1030sw

in Google Earth : http://www.panoramio.com/photo/32819071
วัดศรีสวาย , สุโขทัย

ชื่อภาพ : วัดศรีสวาย : Wat Sri Sawai

สถานที่ถ่ายภาพ : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย : Sukhothai Historic Patk

กล้อง :Olympus u1030sw
วัดศรีสวาย , สุโขทัย

ชื่อภาพ : วัดศรีสวาย : Wat Sri Sawai

สถานที่ถ่ายภาพ : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย : Sukhothai Historic Patk

กล้อง :Olympus u1030sw
วัดศรีสวาย , สุโขทัย

ชื่อภาพ : วัดศรีสวาย : Wat Sri Sawai

สถานที่ถ่ายภาพ : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย : Sukhothai Historic Patk

กล้อง :Olympus u1030sw


คำบอกเล่า : วัดศรีสวาย เป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยขอมครองเมืองสุโขทัย ยังปรากฏปรางค์แบบขอมสามองค์อยู่จนถึงปัจจุบัน
สันนิษฐานว่า วัดนี้คงเป็นสถานที่พวกพราหมณ์ ใช้ในการทำพิธีโล้ชิงช้า แต่ต่อมาเมื่อชาวไทยเข้าครองสุโขทัย วัดนี้จึงเปลี่ยน
เป็นวัดทางพุทธศาสนา

คลังรูปภาพของบล็อก


เก็บตะวัน . Monkey . วัดศรีสวาย . นครวัด (Angkor wat) . สนามบินสุวรรณภูมิ . วัดศรีชุม

ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ใต้ทะเล . ชายทะเลบางพระ . ปะการัง . Beautiful sea . ยามโพล้เพล้ . พริตตี้...งานแข่งรถยนต์บางแสน

Blog Archive


【【คำเตือน】】


เว็บบล็อกแห่งนี้สงวนลิขสิทธิ์โดยเจ้าของผลงาน ห้ามมิให้นำภาพถ่ายและ
บทความงานเขียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด ไปทำสำเนา ทำซ้ำ ดัดแปลง ลบหรือเปลี่ยน
แปลงข้อความแสดงลิขสิทธิ์ หรือจัดพิมพ์ในเอกสารไม่ว่าเพื่อการพาณิชย์ หรือไม่แสวง
หากำไร โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นอันขาด ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์จะ
ต้องถูกดำเนินคดีขั้นสูงสุดตามกฎหมาย

"อย่านึกว่าจะไม่เอาจริงนะครับ"


© All Rights Reserved by WIJARN


Panoramio - Photos by WiJarn


.